Wydrukuj tę stronę

Badania diagnostyczne w neurologii

Oprócz zebrania dokładnego wywiadu od pacjenta oraz badania przedmiotowego, większość chorób neurologicznych wymaga wykonania specjalistycznych badań dodatkowych.
Są wśród nich:

  • badania RTG ( kręgosłupa , czaszki, zatok) obrazujące zmiany w zakresie stawów , kości, zatok obocznych nosa
  • badanie TK i MRI (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego) służące do dokładnej oceny poszczególnych elementów mózgu , rdzenia kręgowego i połączeń stawowych w zakresie kręgosłupa
  • badanie EEG ( elektroencefalografia) pomocne w różnicowaniu ilościowych zaburzeń świadomości i diagnostyce zaburzeń padaczkowych
  • badanie  PW i EMG (przewodnictwa nerwowo-mięśniowego i elektromiografia) celem oceny parametrów przewodzenia w nerwach obwodowych i stanu mięśni ( np: przy zaniku mięśni)
  • badanie USG tętnic szyjnych i kręgowych służące do oceny parametrów przepływów w tętnicach domózgowych i wewnątrzmózgowych