Wydrukuj tę stronę

Oferta Poradni

  • Echokardiografia (ultrasonokardiografia – UKG, echo serca) – nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, oparta na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków (ultrasonografia), od struktur serca i dużych naczyń, z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1,5–10 MHz. Badanie UKG jest  obecnie podstawowym narzędziem diagnostycznym kardiologa; pozwala na precyzyjne obrazowanie jam serca oraz funkcji zastawek. Badanie wykonujemy nowoczesnym cyfrowym aparatem Philips HD 7
  •  Badanie EKG -metoda pośrednia polegająca na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej 
  • Test wysiłkowy, elektrokardiograficzna próba wysiłkowa - podstawowe nieinwazyjne  badanie wykorzystywane w diagnostyce choroby wieńcowej, umożliwiające kwalifikację pacjenta do koronarografii; badanie polega na rejestracji elektrokardiograficznej w czasie wysiłku fizycznego (marsz). Test wysiłkowy wykonujemy na bieżni ruchomej firmy Aspel.
  • Holter EKG, 24-godzinna rejestracja EKG - urządzenie rejestrujące pracę serca (EKG), w sposób ciągły, przez 24 godziny na dobę w celu późniejszej, szczegółowej analizy. Jego wynalazcą był amerykański biofizyk Norman Holter.

  • Holter RR (ciśnieniowy) stosowany w diagnostyce nadciśnienia tętniczego, w ocenie skuteczności terapii.
  • Ważnymi cechami monitora holterowskiego są niewielkie rozmiary i możliwość przymocowania do ciała lub ubrania pacjenta w sposób niekrępujący ruchów. Umożliwia to normalną aktywność życiową ze sportem i snem włącznie. Nie wolno jednak wchodzić z holterem pod prysznic lub zanurzać się w wodzie. Badanie wykorzystujemy w diagnostyce zaburzeń rytmu i przewodzenia,  w ocenie pracy rozrusznika serca oraz jako uzupełnienie diagnostyki choroby wieńcowej.
  • obejmujemy opieką pacjentów z implantowanym rozrusznikiem serca, kardioweterem - defibrylatorem oraz urządzeniem z funkcją resynchronizacji; posiadamy odpowiednie urządzenia  pozwalające analizować pracę oraz programować kardiostymulatora, ICD oraz CRT.