Wydrukuj tę stronę

Poradnik dla pacjenta

W schorzeniach degeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona,otępienie naczyniowe) oraz po udarach mózgu leczenie nie ogranicza się tylko do farmakoterapii stosowanej u chorego, ale obejmuje także szeroki zakres porad dla jego opiekunów.

Wielu wskazówek dla rodziny chorego udziela lekarz neurolog podczas kolejnych wizyt oraz informuje on o możliwości uczestnictwa w zorganizowanych specjalnych grupach wsparcia dla chorych i ich rodzin. Znaczne ograniczenia w zakresie funkcjonowania społeczno-zawodowego wynikające z postępującego uszkodzenia mózgu w powyższych chorobach wymagają udzielenia wsparcia i fachowej pomocy właśnie rodzinie i opiekunom chorych.

W przebiegu tych schorzeń mogą pojawiać się także zaburzenia emocjonalne (zaburzenia zachowania, omamy, zaburzenia snu) które wymagają dodatkowo konsultacji i leczenia przez lekarza psychiatrę.

Potrzebę powyższych działań ocenia każdorazowo lekarz neurolog podczas kolejnych wizyt pacjenta.